Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening


  1. Beskrivelse
  2. Bilder

Andre opplysninger


Uthavnen ligger 2,5nm NØ av tettstedet Hasvik. Det er utplassert en 10m flytebrygge med dybde på 1,5-3m målt på lavvann, laveste dybde er inn mot land. Landgang til pir på land. Innenfor brygga er det sandstrand. Noe ulendt å gå fra flytebrygga til stranda, spesielt ved høyvann.

Noen meter vest for brygge er det anlagt KNBF-bøye der en kan ligge på svai. Dybde 13meter.

 

 

 Innseiling

Noe ulendt å gå fra flytebrygga til stranda, spesielt ved høyvann.

Fortøyning

Bøye eller brygge

Posisjon

70,29´33´´N 022.017´40´´ØLeave a Reply